Facebook
YouTube

KONTAKT

Prezydent Miasta Ruda Śląska wspiera działalność klubu poprzez dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w 2016 roku została nam przyznana dotacja w wysokości: 50000 zł na "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży"